מציג תוצאה אחת

המירוץ לשיא משחק זוגות

119
כללי המשחק: 1. על כל משתתף לבחור חייל משחק ולהתקדם על פי מספר הצעדים שהטיל בקוביה. 2. משתתף העומד על משבצת שעליה מסומן "לב" לוקח קלף משימה (גבר מקלפי המשימות לגבר ואישה מקלפי המשימות לאישה) 3. משתתפת שהגיע למשבצת שעליה מצויירת "אשה שטן" לוקח קלף מחבילת העונשים. 4. משתתף שהגיע למשבצת שעליה מצויירת "מתנה" - לוקח קלף מחבילת ההפתעות. מטרת המשחק - להגיע לסוף הלוח "לשיא" תרתי משמע.